Som ni s?kert vet arbetas det f?r fullt med den nya version av PHP-Fusion,
Vi t?nkte att vi skulle ber?tta lite om de f?r?ndringar som har gjort till hittills.

1. Alla eventuella likheter mellan PHP-Fusions k?rna och andra CMS-system har ?ndrats.
2. Ett nytt installations skript har skapats.
3. Spr?ksystemet f?ljer en ny standard.
4. En ny uppdelning av administrationspanelen i avdelningarna
Content, User, System, Infusions administration.
5. Mappstrukturen har ?ndrats.
6. Det har lagts till m?jligheter att aktivera och avaktivera kommentarer och betyg p? artiklar och nyheter.
7. En ny funktion som visar icke aktiverade medlemmar. (Man har m?jlighet att v?lja att alla nya medlemmar ska aktiveras av en administrat?r innan de f?r tillg?ng till sidan.)

Det som har gjorts hittills kommer att inneb?ra att vi f?r g?ra vissa f?r?ndringar i de mods och infusions som vi anv?nder idag.

N?r det g?ller f?r?ndringarna i databasen s? handlar det mer om att vissa tabeller har bytt namn och detta kommer l?sas med hj?lp av ett uppgraderings skript eller i v?rsta fall genom ett namnbyte i administrationsverktyget av databasen.

N?r vi vet mer ber?ttar vi mer.

Paulsson & Keff.
www.PHP-Fusion.se