Trots den allm?nna ?nskan om att sl?ppa version 6 av programvaran s? kommer det inte att ske inom dom n?rmsta tre veckorna. Vi har ?nnu inte n?tt fram till betastadiet, d?r versionen verkligen kommer att f? genomg? h?rdtestning av det speciellt utsedda betateamet. Det finns fortfarande oklarheter betr?ffande vissa script och dessa kommer att skrivas om p? ett s?dant s?tt att ursprunget aldrig mer ska kunna ifr?gas?ttas. Det sista jag, eller n?gon annan vill, ?r att ?terigen uts?tta anv?ndare av PHP-Fusion f?r liknande situationer som den senaste tidens h?ndelser medf?rt f?r alla. Det ?r av st?rsta vikt att kreditering och liknande blir korrekt f?r att tillfredsst?lla allas ?nskem?l och p? s? s?tt undvika eventuella framtida koflikter.

Vi vet att ni alla ?r minst lika angel?gna som vi att produkten kommer ut p? marknaden igen, men det kommer inte att ske f?rr?n samtliga tveksamheter och oklarheter ?r l?sta 100% till v?r bel?tenhet. Det ?r den enda h?llbara v?gen att g?. Det kommer att ta lite mer, eller lite mindre, tid ?n vad som ?r projekterat, men vi kommer inte att stressas till att sl?ppa of?rdiga och of?rb?ttrade produkter. Vi hoppas p? f?rst?else f?r denna inst?llning, det ?r en l?ngsiktig inst?llning som alla tj?nar p? i slut?ndan, l?t vara att det idag kan anses fresta en del p? t?lamodet! Vi kommer att levererera det vi utlovat, problemet ?r att s?tta ett best?mt datum. Till dess ber vi om er f?rst?else och respekt f?r v?rt arbete och v?r strategi. Tackar p? f?rhand.

Digitanium