PHP-Fusion

Först måste jag be om ursäkt för att detta inte skrivits tidigare. Domi skriver så långa texter på engelska att jag bara kommit, som längst, halvvägs med översättningen för en svensk nyhetspublicering. Till det kommer eventuella bilder, länkar med mera. Att översätta maskinellt går inte, till det är den ursprungliga texten helt enkelt för dåligt disponerad och konstruerad.

 

Framöver kommer jag att återge c:a 3-4 meningar översatt, resten länkas till nyheten på UK siten. Vänligen ta upp detta i en ny forumdebatt om ni har synpunkter på det. 

 

Nyhet den 3 oktober: PHP-Fusion 9.0 Beta

 

Utvecklingen av PHP-Fusion ändras så att man hoppar över version 8 eftersom utvecklingen helt enkelt gått förbi de urspungliga målen för 8. I samband med detta gör man beta test på version 9. Ni anmodas läsa in hela resonemanget på UK siten.

 

Länk: PHP-Fusion 9.0 Beta

 

Nyhet den 8 nov: Dokumentationssystemet skall täcka våra behov

 

Vi optimerar funktioner för dokumethantering/manual och implementerar reviderade system för detta.

 

Länk: Documentation optimizations