PHP-Fusion Sverige » PHP-Fusion 7.* » Innehåll
 Skriv ut ämne
Kod i panel
Bonnis
skulle vilja ha denna kod i en panel
Kod Källa  

<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/sv_SE/sdk.js#xfbml=1&appId=535065829914841&version=v2.0";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<div class="fb-like" data-href="https://www.facebook.com/Bananpartyse" data-width="468" data-layout="standard" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="true"></div>


hur gör ja för att den ska funka?

tack i förhand

//bonnis
 
Homdax
Gör en panel, klistra in koden innanför citationstecken där det står
Kod Källa  

echo="your code here"


Finns andra varianter.
 
Bonnis

Richard Ainz skrev:

Gör en panel, klistra in koden innanför citationstecken där det står
Kod Källa  

echo="your code here"


Finns andra varianter.


just den funkar inte :/
 
Bonnis
självaste koden funkar om ja sätter den i typ "banners" som ja har just nu. men vill gärna göra en panel av den.
 
DrunkeN
Testa följande kod och klistra in i "Panelinnehåll:"
Kod Källa  

openside("Gilla oss på Facebook");
echo "<div id='fb-root'></div>";
echo "<div class='fb-like' data-href='https://www.facebook.com/Bananpartyse' data-width='468' data-layout='standard' data-action='like' data-show-faces='true' data-share='true'></div>";
echo "<script type='text/javascript'>
  (function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = '//connect.facebook.net/sv_SE/sdk.js#xfbml=1&appId=535065829914841&version=v2.0';
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>";

closeside();

HobbySite.nu
"Bättre att vara långsam och noggrann än att ha bråttom och slarva"
 
Bonnis
funkar.
mycket tack :)
 
Bonnis
hmm.. lägger ja till

Kod Källa  

if(iGUEST){


ovanför så syns inte panelen sen som bara gäst då ofc.


sen försöker ja lägga in en annan fb gilla knapp

som har kod:
Kod Källa  

<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/sv_SE/sdk.js#xfbml=1&appId=535065829914841&version=v2.0";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<div class="fb-like" data-href="https://www.facebook.com/Bananpartyse" data-width="150" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="true"></div>


så funkar de inte.

vill ha en panel för gäst då, den första koden ja har postat som "U-Ctr panel"

sen ska ja göra en "panel vänster" till bara användare men andra koden.


//bonnis
 
Bonnis
Kod Källa  

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- bp1 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="displayinline-block;width:468px;height:60px"
     data-ad-client="ca-pub-96077916747435634326504"
     data-ad-slot="5474564345b687r5ew3exvbu0636375"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>


hur lägger man ex en sån kod i panel? :/
 
Bonnis
ingen som kan hjälpa tro?
 
Homdax
Jo.

Generellt sett finns det en enklare metod att lägga in kod i paneler.

Om du har kod du hämtat nånstans ifrån, som inte är php utan html eller javascript så har jag brukat göra så här

Jag stänger php motorn på siten genom att dra en "?>" tag. Sedan slår jag på den efter den importerade koden med en "<?php".

Så det blir:

Kod Källa  

?>
slagit av php, nu klabbar jag in min html eller javascript kod här
så slår jag på php igen:
<?php

ungefär så....

då slipper man echo taggar och en del av strulet med enkelfnuttar vs dubbelfnuttar.
Redigerat av Falk den mars 14 2015 10:52:15
 
Bonnis

Richard Ainz skrev:

Jo.

Generellt sett finns det en enklare metod att lägga in kod i paneler.

Om du har kod du hämtat nånstans ifrån, som inte är php utan html eller javascript så har jag brukat göra så här

Jag stänger php motorn på siten genom att dra en "?>" tag. Sedan slår jag på den efter den importerade koden med en "<?php".

Så det blir:

Kod Källa  

?>
slagit av php, nu klabbar jag in min html eller javascript kod här
så slår jag på php igen:
<?php

ungefär så....

då slipper man echo taggar och en del av strulet med enkelfnuttar vs dubbelfnuttar.


Ska testa detta med en adsense code till sidan i en panel.
återkommer om de inte skulle funka.
 
Bonnis
Måste meddela att de inte funka :/
 
Homdax
Är det exakt den koden som du hade i inlägg 8?
 
Bonnis

Richard Ainz skrev:

Är det exakt den koden som du hade i inlägg 8?inte exakt, har modifiera den, ändrat lite siffror,
för att ingen annan ska ta min adsense reklam
vilket kan få mig avstängd.

men annars ja.
 
Homdax
Jo, det är ju adsense koden, den skall ju vara din och unik.

Det finns ett annat sätt att lägga in den som faktiskt är bättre. I \themes\templates\footer.php

Lägge den direkt efter
Kod Källa  

mysql_close($db_connect);


glöm inte ?> samt <?php före och efter.

Hela filen skall se ut så här:

Källa för nerladdning  GeSHi: PHP
 1. <?php
 2. /*-------------------------------------------------------+
 3. | PHP-Fusion Content Management System
 4. | Copyright (C) 2002 - 2011 Nick Jones
 5. | <a href="http://www.php-fusion.co.uk/" target="_blank" title="autolink">http://www.php-fu...</a>
 6. +--------------------------------------------------------+
 7. | Filename: footer.php
 8. | Author: Nick Jones (Digitanium)
 9. +--------------------------------------------------------+
 10. | This program is released as free software under the
 11. | Affero GPL license. You can redistribute it and/or
 12. | modify it under the terms of this license which you
 13. | can read by viewing the included agpl.txt or online
 14. | at <a href="http://www.gnu.org/licenses/agpl.html." target="_blank" title="autolink">www.gnu.org/licen...</a> Removal of this
 15. | copyright header is strictly prohibited without
 16. | written permission from the original author(s).
 17. +--------------------------------------------------------*/
 18. if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }
 19.  
 20. require_once INCLUDES."footer_includes.php";
 21.  
 22. define("CONTENT", ob_get_contents());
 23. render_page(false);
 24.  
 25. // Cron Job (6 MIN)
 26. if ($settings['cronjob_hour'] < (time()-360)) {
 27. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_FLOOD_CONTROL." WHERE flood_timestamp < '".(time()-360)."'");
 28. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_CAPTCHA." WHERE captcha_datestamp < '".(time()-360)."'");
 29. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_USERS." WHERE user_joined='0' AND user_ip='0.0.0.0' and user_level='103'");
 30. $result = dbquery("UPDATE ".DB_SETTINGS." SET settings_value='".time()."' WHERE settings_name='cronjob_hour'");
 31. }
 32.  
 33. // Cron Job (24 HOUR)
 34. if ($settings['cronjob_day'] < (time()-86400)) {
 35. $new_time = time();
 36.  
 37. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_THREAD_NOTIFY." WHERE notify_datestamp < '".(time()-1209600)."'");
 38. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_NEW_USERS." WHERE user_datestamp < '".(time()-86400)."'");
 39. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_EMAIL_VERIFY." WHERE user_datestamp < '".(time()-86400)."'");
 40.  
 41. $usr_inactive = dbcount("(user_id)", DB_USERS, "user_status='3' AND user_actiontime!='0' AND user_actiontime < '".time()."'");
 42. if ($usr_inactive) {
 43. require_once INCLUDES."sendmail_include.php";
 44.  
 45. $result = dbquery(
 46. "SELECT user_id, user_name, user_email FROM ".DB_USERS."
 47. WHERE user_status='3' AND user_actiontime!='0' AND user_actiontime < '".time()."'
 48. LIMIT 10"
 49. );
 50. while ($data = dbarray($result)) {
 51. $result2 = dbquery("UPDATE ".DB_USERS." SET user_status='0', user_actiontime='0' WHERE user_id='".$data['user_id']."'");
 52. $subject = $locale['global_451'];
 53. $message = str_replace("USER_NAME", $data['user_name'], $locale['global_452']);
 54. $message = str_replace("LOST_PASSWORD", $settings['siteurl']."lostpassword.php", $message);
 55. sendemail($data['user_name'], $data['user_email'], $settings['siteusername'], $settings['siteemail'], $subject, $message);
 56. }
 57. if ($usr_inactive > 10) { $new_time = $settings['cronjob_day']; }
 58. }
 59.  
 60. $usr_deactivate = dbcount("(user_id)", DB_USERS, "user_actiontime < '".time()."' AND user_actiontime!='0' AND user_status='7'");
 61. if ($usr_deactivate) {
 62. $result = dbquery(
 63. "SELECT user_id FROM ".DB_USERS."
 64. WHERE user_actiontime < '".time()."' AND user_actiontime!='0' AND user_status='0'
 65. LIMIT 10"
 66. );
 67. if ($settings['deactivation_action'] == 0) {
 68. while ($data = dbarray($result)) {
 69. $result = dbquery("UPDATE ".DB_USERS." SET user_actiontime='0', user_status='6' WHERE user_id='".$data['user_id']."'");
 70. }
 71. } else {
 72. while ($data = dbarray($result)) {
 73. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_USERS." WHERE user_id='".$data['user_id']."'");
 74. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_ARTICLES." WHERE article_name='".$data['user_id']."'");
 75. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_COMMENTS." WHERE comment_name='".$data['user_id']."'");
 76. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_MESSAGES." WHERE message_to='".$data['user_id']."' OR message_from='".$data['user_id']."'");
 77. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_NEWS." WHERE news_name='".$data['user_id']."'");
 78. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_POLL_VOTES." WHERE vote_user='".$data['user_id']."'");
 79. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_RATINGS." WHERE rating_user='".$data['user_id']."'");
 80. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_SUSPENDS." WHERE suspended_user='".$data['user_id']."'");
 81. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_THREADS." WHERE thread_author='".$data['user_id']."'");
 82. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_POSTS." WHERE post_author='".$data['user_id']."'");
 83. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_THREAD_NOTIFY." WHERE notify_user='".$data['user_id']."'");
 84. }
 85. }
 86. if ($usr_deactivate > 10) { $new_time = $settings['cronjob_day']; }
 87. }
 88.  
 89. $result = dbquery("UPDATE ".DB_SETTINGS." SET settings_value='".$new_time."' WHERE settings_name='cronjob_day'");
 90. }
 91.  
 92. // Error handling
 93. if (iADMIN && checkrights("ERRO") && count($_errorHandler) > 0) {
 94. echo "<div class='admin-message'>".str_replace("[ERROR_LOG_URL]", ADMIN."errors.php".$aidlink, $locale['err_101'])."</div>\n";
 95. }
 96.  
 97. echo "</body>\n</html>\n";
 98.  
 99. $output = ob_get_contents();
 100. if (ob_get_length() !== FALSE){
 101. }
 102. echo handle_output($output);
 103.  
 104. if (ob_get_length() !== FALSE){
 105. }
 106. ?>
 107. <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
 108. <!-- bp1 -->
 109. <ins class="adsbygoogle"
 110. style="displayinline-block;width:468px;height:60px"
 111. data-ad-client="ca-pub-96077916747435634326504"
 112. data-ad-slot="5474564345b687r5ew3exvbu0636375"></ins>
 113. <script>
 114. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 115. </script>
 116. <?php
 117. mysql_close($db_connect);
 118. ?>
Uppdaterad på 0.034 seconds, GeSHi version 1.0.8.10
 
Bonnis

Richard Ainz skrev:

Jo, det är ju adsense koden, den skall ju vara din och unik.

Det finns ett annat sätt att lägga in den som faktiskt är bättre. I \themes\templates\footer.php

Lägge den direkt efter
Kod Källa  

mysql_close($db_connect);


glöm inte ?> samt <?php före och efter.

Hela filen skall se ut så här:

Källa för nerladdning  GeSHi: PHP
 1. <?php
 2. /*-------------------------------------------------------+
 3. | PHP-Fusion Content Management System
 4. | Copyright (C) 2002 - 2011 Nick Jones
 5. | <a href="http://www.php-fusion.co.uk/" target="_blank" title="autolink">http://www.php-fu...</a>
 6. +--------------------------------------------------------+
 7. | Filename: footer.php
 8. | Author: Nick Jones (Digitanium)
 9. +--------------------------------------------------------+
 10. | This program is released as free software under the
 11. | Affero GPL license. You can redistribute it and/or
 12. | modify it under the terms of this license which you
 13. | can read by viewing the included agpl.txt or online
 14. | at <a href="http://www.gnu.org/licenses/agpl.html." target="_blank" title="autolink">www.gnu.org/licen...</a> Removal of this
 15. | copyright header is strictly prohibited without
 16. | written permission from the original author(s).
 17. +--------------------------------------------------------*/
 18. if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }
 19.  
 20. require_once INCLUDES."footer_includes.php";
 21.  
 22. define("CONTENT", ob_get_contents());
 23. render_page(false);
 24.  
 25. // Cron Job (6 MIN)
 26. if ($settings['cronjob_hour'] < (time()-360)) {
 27. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_FLOOD_CONTROL." WHERE flood_timestamp < '".(time()-360)."'");
 28. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_CAPTCHA." WHERE captcha_datestamp < '".(time()-360)."'");
 29. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_USERS." WHERE user_joined='0' AND user_ip='0.0.0.0' and user_level='103'");
 30. $result = dbquery("UPDATE ".DB_SETTINGS." SET settings_value='".time()."' WHERE settings_name='cronjob_hour'");
 31. }
 32.  
 33. // Cron Job (24 HOUR)
 34. if ($settings['cronjob_day'] < (time()-86400)) {
 35. $new_time = time();
 36.  
 37. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_THREAD_NOTIFY." WHERE notify_datestamp < '".(time()-1209600)."'");
 38. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_NEW_USERS." WHERE user_datestamp < '".(time()-86400)."'");
 39. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_EMAIL_VERIFY." WHERE user_datestamp < '".(time()-86400)."'");
 40.  
 41. $usr_inactive = dbcount("(user_id)", DB_USERS, "user_status='3' AND user_actiontime!='0' AND user_actiontime < '".time()."'");
 42. if ($usr_inactive) {
 43. require_once INCLUDES."sendmail_include.php";
 44.  
 45. $result = dbquery(
 46. "SELECT user_id, user_name, user_email FROM ".DB_USERS."
 47. WHERE user_status='3' AND user_actiontime!='0' AND user_actiontime < '".time()."'
 48. LIMIT 10"
 49. );
 50. while ($data = dbarray($result)) {
 51. $result2 = dbquery("UPDATE ".DB_USERS." SET user_status='0', user_actiontime='0' WHERE user_id='".$data['user_id']."'");
 52. $subject = $locale['global_451'];
 53. $message = str_replace("USER_NAME", $data['user_name'], $locale['global_452']);
 54. $message = str_replace("LOST_PASSWORD", $settings['siteurl']."lostpassword.php", $message);
 55. sendemail($data['user_name'], $data['user_email'], $settings['siteusername'], $settings['siteemail'], $subject, $message);
 56. }
 57. if ($usr_inactive > 10) { $new_time = $settings['cronjob_day']; }
 58. }
 59.  
 60. $usr_deactivate = dbcount("(user_id)", DB_USERS, "user_actiontime < '".time()."' AND user_actiontime!='0' AND user_status='7'");
 61. if ($usr_deactivate) {
 62. $result = dbquery(
 63. "SELECT user_id FROM ".DB_USERS."
 64. WHERE user_actiontime < '".time()."' AND user_actiontime!='0' AND user_status='0'
 65. LIMIT 10"
 66. );
 67. if ($settings['deactivation_action'] == 0) {
 68. while ($data = dbarray($result)) {
 69. $result = dbquery("UPDATE ".DB_USERS." SET user_actiontime='0', user_status='6' WHERE user_id='".$data['user_id']."'");
 70. }
 71. } else {
 72. while ($data = dbarray($result)) {
 73. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_USERS." WHERE user_id='".$data['user_id']."'");
 74. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_ARTICLES." WHERE article_name='".$data['user_id']."'");
 75. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_COMMENTS." WHERE comment_name='".$data['user_id']."'");
 76. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_MESSAGES." WHERE message_to='".$data['user_id']."' OR message_from='".$data['user_id']."'");
 77. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_NEWS." WHERE news_name='".$data['user_id']."'");
 78. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_POLL_VOTES." WHERE vote_user='".$data['user_id']."'");
 79. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_RATINGS." WHERE rating_user='".$data['user_id']."'");
 80. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_SUSPENDS." WHERE suspended_user='".$data['user_id']."'");
 81. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_THREADS." WHERE thread_author='".$data['user_id']."'");
 82. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_POSTS." WHERE post_author='".$data['user_id']."'");
 83. $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_THREAD_NOTIFY." WHERE notify_user='".$data['user_id']."'");
 84. }
 85. }
 86. if ($usr_deactivate > 10) { $new_time = $settings['cronjob_day']; }
 87. }
 88.  
 89. $result = dbquery("UPDATE ".DB_SETTINGS." SET settings_value='".$new_time."' WHERE settings_name='cronjob_day'");
 90. }
 91.  
 92. // Error handling
 93. if (iADMIN && checkrights("ERRO") && count($_errorHandler) > 0) {
 94. echo "<div class='admin-message'>".str_replace("[ERROR_LOG_URL]", ADMIN."errors.php".$aidlink, $locale['err_101'])."</div>\n";
 95. }
 96.  
 97. echo "</body>\n</html>\n";
 98.  
 99. $output = ob_get_contents();
 100. if (ob_get_length() !== FALSE){
 101. }
 102. echo handle_output($output);
 103.  
 104. if (ob_get_length() !== FALSE){
 105. }
 106. ?>
 107. <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
 108. <!-- bp1 -->
 109. <ins class="adsbygoogle"
 110. style="displayinline-block;width:468px;height:60px"
 111. data-ad-client="ca-pub-96077916747435634326504"
 112. data-ad-slot="5474564345b687r5ew3exvbu0636375"></ins>
 113. <script>
 114. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 115. </script>
 116. <?php
 117. mysql_close($db_connect);
 118. ?>
Uppdaterad på 0.025 seconds, GeSHi version 1.0.8.10


Förstår inte riktigt, med just den kod tillägget.
Hur kan de göra att adsense kod ex funkar i paneler? typ? hmm ..
behöver nog en liten förklaring innan ja testar.

//bonnis
 
Homdax
Hmm, vänta det är adsense, inte Google analytics.

Du har helt rätt, det där är fel som jag skrev. Glöm det.

AdSense koden skall ju in i en panel eftersom reklamen skall synas. Så frågan är varför den inte funkar i panel, och vad du får för fel?
 
Bonnis
Panelen dyker inte upp helt enkelt.

Ja har även testat infusionen Advertising Manager, de funkar inte heller,
har skivit ett inlägg där, men får inget svar: https://www.php-f...ost_193717

jag har en banner på sidan nu, den är ovanför logotypen, ja la in koden under "banner i administrationspanelen", och det funkar.

//bonnis
 
Homdax
Och du har aktiverat den?
 
Bonnis
jajamen, men fick svar i den tråden nu på co.uk sidan.
Ska testa ersätta " med '
 
Gå direkt till forum: