Skriv ut ämne
Göra header clickable (drygt tema)
SierraKhaar
Här antar jag man ska trycka in koden, men som ni ser är headern uppdelat i flera bilder.

Vad ska jag skriva in för kod och var ska den in för att header_01 ska vara tryckbar?
Kod Källa  

"if (!defined("IN_FUSION")) { header("Location: ../../index.php"); exit; }
 require_once INCLUDES."theme_functions_include.php";
 
define("THEME_WIDTH", "935");
 define("THEME_BULLET", "<strong>&middot;</strong>");
 
function render_page($license=false) {
 
global $aidlink, $locale, $settings, $main_style;
 
   //Header Start
 echo '<table id="Table_01" align="center" width="935" height="208" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
       <td rowspan="4">
          <img src="'.THEME.'images/header_01.png" width="684" height="208" alt="" /></td>
       <td>
          <img src="'.THEME.'images/header_02.png" width="204" height="33" alt="" /></td>
       <td rowspan="4">
          <img src="'.THEME.'images/header_03.png" width="47" height="208" alt="" /></td>
    </tr>';
 
   //Member Header Start
 
echo '<tr>';
    if (iMEMBER) {
 echo '<td class="MemberForm" background="'.THEME.'images/header_04.png" width="204" height="115" style="padding-left:40px">';
    echo THEME_BULLET." <a href='".BASEDIR."edit_profile.php' class='side'><b>Edit Profile</b></a><br />\n";
    echo THEME_BULLET." <a href='".BASEDIR."messages.php' class='side'><b>Messages</b></a><br />\n";
    echo THEME_BULLET." <a href='".BASEDIR."members.php' class='side'><b>Memberlist</b></a><br />\n";
    if (iADMIN && (iUSER_RIGHTS != "" || iUSER_RIGHTS != "C")) {
       echo THEME_BULLET." <a href='".ADMIN."index.php".$aidlink."' class='side'><b>Control Panel</b></a><br />\n";
    }
    echo THEME_BULLET." <a href='".BASEDIR."setuser.php?logout=yes' class='side'><b>Logout</b></a>\n";
 
   //Quest Header Start
 
    } else {
 if (isset($_POST['Regh'])) {
 redirect('register.php');
 }
    echo '<td class="LoginForm" background="'.THEME.'images/header_04.png" width="204" height="115" style="paddin-top:8px">';
    include LOCALE.LOCALESET."global.php";
    echo "<div style='text-align:center'>\n";
    echo "<form name='loginform' method='post' action='".FUSION_SELF."'>\n";
    echo $locale['global_101']." <input type='text' name='user_name' class='textbox' style='width:100px' /><br />\n";
    echo $locale['global_102']." <input type='password' name='user_pass' class='textbox' style='width:100px;margin-left:4px;margin-top:2px' /><br />\n";
    echo "<input type='submit' name='login' value='".$locale['global_104']."' class='buttonHeader' style='margin-top:4px;margin-right:4px;width:45px' /><input type='submit' name='Regh' value='Click Here to Register!' class='buttonReg' style='margin-top:4px;width:118px' /><br />\n";
    echo "<small>Remember?</small><input type='checkbox' name='remember_me' value='y' title='".$locale['global_103']."' style='vertical-align:middle;margin-top:3px' />\n";
    echo "</form>\n";
    if ($settings['enable_registration']) {
       echo '<a href="'.BASEDIR.'register.php" title="Register Here!" class="side">Click here</a> to register.<br />';
    }
    echo '<a href="'.BASEDIR.'lostpassword.php" title="Request One Here!" class="side">Forgot Your Password?</a></div>';
 
   }
 
   echo '</td></tr>
    <tr>
       <td>
          <img src="'.THEME.'images/header_05.png" width="204" height="30" alt="" /></td>
    </tr>
    <tr>
       <td background="'.THEME.'images/header_06.png" width="204" height="30" align="center">';
 
DrunkeN
Tryckbar? Du menar inte klickbar ? Som en länk typ? Förklara lite mer :)
HobbySite.nu
"Bättre att vara långsam och noggrann än att ha bråttom och slarva"
 
SierraKhaar
Förlåt :$

Menade att man trycker på den och kommer tillbaka till home.

Ursäkta röran men jag gjorde inte temat :)
 
Gå direkt till forum: