PHP-Fusion Sverige » PHP-Fusion 7.* » Custom Code
 Skriv ut ämne
anv?ndarinformation endast synlig f?r admin
mojkan
Ohoj!

OBS - detta ?r inte alls min kodning eller n?got som jag har gjort. Men jag kunde inte hitta n?gon annanstans att l?gga in den h?r fr?gan :( Flytta den g?rna om ni hittar ett b?ttre st?lle.

Jag har hittat till?gg till standardprofilen - telefonnummer och mobilnummer. Dessa ?r endast synliga f?r administrat?rer. Jag vill dock att de endast ska vara synliga f?r en viss anv?ndargrupp. V?r clangrupp ska se varandras mobilnummer i profilen, men ingen annan ska se detta.

H?r ?r koden:

Kod Källa  

<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright ? 2002 - 2008 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: user_location_include.php
| Author: Digitanium
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at http://www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }

if ($profile_method == "input") {
   echo "<tr>\n";
   echo "<td class='tbl'>".$locale['uf_mobile'].":</td>\n";
   echo "<td class='tbl'><input type='text' name='user_mobile' value='".(isset($user_data['user_mobile']) ? $user_data['user_mobile'] : "")."' maxlength='16' class='textbox' style='width:200px;' /></td>\n";
   echo "</tr>\n";
} elseif ($profile_method == "display") {
   if ($user_data['user_mobile'] && checkgroup("2")) {
      echo "<tr>\n";
      echo "<td width='1%' class='tbl1' style='white-space:nowrap'>".$locale['uf_mobile']."</td>\n";
      echo "<td align='right' class='tbl1'>".$user_data['user_mobile']."</td>\n";
      echo "</tr>\n";
   }
} elseif ($profile_method == "validate_insert") {
   $db_fields .= ", user_mobile";
   $db_values .= ", '".(isset($_POST['user_mobile']) ? stripinput(trim($_POST['user_mobile'])) : "")."'";
} elseif ($profile_method == "validate_update") {
   $db_values .= ", user_mobile='".(isset($_POST['user_mobile']) ? stripinput(trim($_POST['user_mobile'])) : "")."'";
}
?>


I ovan kod plockade jag ut:

Kod Källa  

} elseif ($profile_method == "display") {
   if ($user_data['user_mobile'] && checkgroup("2")) {


Checkgroup? Jag vill kontrollera att numrena syns f?r usergroup X...inte f?r n?gon annan (jo, f?r superadmin s? klart).

Tack f?r hj?lpen om ni orkar :)
Redigerat av mojkan den januari 16 2009 03:24:18
/mvh

mojkan
 
mojkan
Jag har experimenterat lite sj?lv efter att jag fick lite info fr?n engelska supportsidan.

Jag skrev in 1 i checkgroup och det verkar ha gjort susen. Min anv?ndargrupp "Clanmembers" har gruppID 1. S? nu verkar de kunna se mobiltelefonnummer.

En fr?ga dock, ?r administrat?r automatiskt anv?ndargrupp 2? Det verkar ju s? eftersom det stod 2 tidigare vilket gav att endast vanliga admins s?g mobilnummer?


/mvh

mojkan
 
Eko

mojkan skrev:
Jag har experimenterat lite sj?lv efter att jag fick lite info fr?n engelska supportsidan.

Jag skrev in 1 i checkgroup och det verkar ha gjort susen. Min anv?ndargrupp "Clanmembers" har gruppID 1. S? nu verkar de kunna se mobiltelefonnummer.

En fr?ga dock, ?r administrat?r automatiskt anv?ndargrupp 2? Det verkar ju s? eftersom det stod 2 tidigare vilket gav att endast vanliga admins s?g mobilnummer?Skulle du springa p? hur man g?r s? de ?ven m?ste fylla i det vid registrering s? hojta till :)
 
Gå direkt till forum: